38 χρόνια ...
στην υπηρεσία της Ελληνικής Βιομηχανίας
Cromemco Hellas A.E.
Σουλίου 1 & Λ. Πηγής , 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΘΗΝΑ Τηλ 210-6130 366, 6135 866 , Fax 210-6139 787 , E-mail:  info@cromemco.gr
Αντλίες κενού & πίεσης
Αυτοματισμοί & Inverters
Βιομηχανικά Φίλτρα
Πλυντήρια εξαρτημάτων
Μέτρηση & έλεγχος κενού
Αντλίες έκκεντρου κοχλία
Κεντρικά Συστήματα Κενού
Πίνακες Αυτοματισμού
Εταιρεία Εταιρεία Εταιρεία Αντιπροσωπείες Αντιπροσωπείες Αντιπροσωπείες Προϊόντα Προϊόντα Προϊόντα Online Services Online Services Online Services Service Service Service