38 χρόνια ...
στην υπηρεσία της Ελληνικής Βιομηχανίας
Cromemco Hellas A.E.
Σουλίου 1 & Λ. Πηγής , 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΘΗΝΑ Τηλ 210-6130 366, 6135 866 , Fax 210-6139 787 , E-mail:  info@cromemco.gr
Αντλίες κενού & πίεσης
Αυτοματισμοί & Inverters
Βιομηχανικά Φίλτρα
Μέτρηση & έλεγχος κενού
Γενικές επισκευές αντλιών κενού
Πλυντήρια εξαρτημάτων
Κεντρικά Συστήματα Κενού
Πίνακες Αυτοματισμού
Εταιρεία Εταιρεία Εταιρεία Αντιπροσωπείες Αντιπροσωπείες Αντιπροσωπείες Προϊόντα Προϊόντα Προϊόντα Online Services Online Services Online Services Service Service Service