Σουλίου 1 & Λ. Πηγής , 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΘΗΝΑ Τηλ 210-6130 366, 6135 866 , Fax 210-6139 787 , E-mail:  info@cromemco.gr
Cromemco Hellas A.E.
Home Home Home Εταιρεία Εταιρεία Εταιρεία Αντιπροσωπείες Αντιπροσωπείες Αντιπροσωπείες Προϊόντα Προϊόντα Προϊόντα Online Services Online Services Online Services Service Service Service
C-Series
Claw
C-Series
Innovative Claw Technology
This leads to an evident energy saving compared to rotary lobe blower designs without internal compression.
The C-Series claw pumps and compressors of Elmo Rietschle generate contact-free vacuum or compressed air efficiently and economically. This is possible because of the principle of internal compression. The gas is pre- compressed within the compressing chamber and is then discharged.
Advantages at a glance
Dry, contact-free operation Process safe and reliable No oil in the compression chamber Frequency control available Ideal for Central Vacuum Systems Low sound level