Σουλίου 1 & Λ. Πηγής , 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΘΗΝΑ Τηλ 210-6130 366, 6135 866 , Fax 210-6139 787 , E-mail:  info@cromemco.gr
Cromemco Hellas A.E.
Home Home Home Εταιρεία Εταιρεία Εταιρεία Αντιπροσωπείες Αντιπροσωπείες Αντιπροσωπείες Προϊόντα Προϊόντα Προϊόντα Online Services Online Services Online Services Service Service Service
L-Series
Liquid Ring
L-Series
Compact Liquid Ring Pumps for Heavy Duty
The use of high-quality materials such as stainless steel and ceramics ensure utmost reliability and constant operating characteristics – for years to come.
Extreme conditions, which prevail in humid and wet processes, lead to lime scale or abrasion, and hence to a considerable reduction in the performance of the pump. Elmo Rietschle liquid ring pumps, however, meet these challenges.
Advantages at a glance
Constant operating characteristics by ceramic coating Maximum abrasion resistance Excellent corrosion resistance No deposits and lime scale