Σουλίου 1 & Λ. Πηγής , 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΘΗΝΑ Τηλ 210-6130 366, 6135 866 , Fax 210-6139 787 , E-mail:  info@cromemco.gr
Cromemco Hellas A.E.
Home Home Home Εταιρεία Εταιρεία Εταιρεία Αντιπροσωπείες Αντιπροσωπείες Αντιπροσωπείες Προϊόντα Προϊόντα Προϊόντα Online Services Online Services Online Services Service Service Service
R-Series
Rotary Lobe
R-Series
Rotary Lobe Blowers: rugged and economical
The triple lobed rotors avoid pulsation problems. The blowers are customized to cater for the varying demands of our customers‘ applications.
These compact rotary lobe blowers belong to the group of dry running positive displacement pumps. This means that there is no need for oil or grease in the compression chamber. Only gear box and bearings, which are separated from the pumping chamber, are oil lubricated. Two non contacting triple lobed rotary lobe rotors rotate against each other in the compression room.
Advantages at a glance
Robust and economical Dry running Modular design Available as single aggregates Available as individually engineered pump sets Frequency control available