Σουλίου 1 & Λ. Πηγής , 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΘΗΝΑ Τηλ 210-6130 366, 6135 866 , Fax 210-6139 787 , E-mail:  info@cromemco.gr
Cromemco Hellas A.E.
Home Home Home Εταιρεία Εταιρεία Εταιρεία Αντιπροσωπείες Αντιπροσωπείες Αντιπροσωπείες Προϊόντα Προϊόντα Προϊόντα Online Services Online Services Online Services Service Service Service
V-Series
Rotary Vane
V-Series
Dry Running and Oil Lubricated Rotary Vane Pumps and Compressors
The eco-friendly dry running rotary vane pumps are used for vacuum, pressure and combined pressure and vacuum applications. The time-tested oil lubricated rotary vane machines are typically used for generating vacuum.
Elmo Rietschle offers dry running and oil lubricated rotary vane pumps which cover a wide performance range.
Advantages at a glance
Dry running and oil lubricated versions Low noise level Robust and economical Long up Times Easy to operate
Vacuum Pumps
Compressors
Pressure-Vacuum Pumps
Applications
Operating Principle