Σουλίου 1 & Λ. Πηγής , 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΘΗΝΑ Τηλ 210-6130 366, 6135 866 , Fax 210-6139 787 , E-mail:  info@cromemco.gr
Cromemco Hellas A.E.
Home Home Home Εταιρεία Εταιρεία Εταιρεία Αντιπροσωπείες Αντιπροσωπείες Αντιπροσωπείες Προϊόντα Προϊόντα Προϊόντα Online Services Online Services Online Services Service Service Service
S-Series
Screw
S-Series
The Screw: dry running and low maintenance vacuum pump
The S-VSA and S-VSB dry running, contact-free screw vacuum pumps are primarily used in the chemical and pharmaceutical industries for processing applications. A contamination with oil or other operating liquids is impossible. Several pump sizes are available with ATEX certification.
The S-VSI screw vacuum pump (sizes 100 and 300) represents modern, state-of-the-art dry running technology that excels when it comes to small carbon footprint and low life cycle costs. It is used in a variety of industrial applications such as drying and packaging. Click here to find out more.
Advantages at a glance
Dry running High vacuum in one stage Application specific options Short evacuation time due to high suction capacities Insensitive against water shocks