40 χρόνια ...
στην υπηρεσία της Ελληνικής Βιομηχανίας
Cromemco Hellas S.A.
Αντλίες κενού & πίεσης
Αυτοματισμοί & Inverters
Βιομηχανικά Φίλτρα
Μέτρηση & έλεγχος κενού
Γενικές επισκευές αντλιών κενού
Πλυντήρια εξαρτημάτων
Κεντρικά Συστήματα Κενού
Πίνακες Αυτοματισμού
Εταιρεία Εταιρεία Εταιρεία Αντιπροσωπείες Αντιπροσωπείες Αντιπροσωπείες Προϊόντα Προϊόντα Προϊόντα Online Services Online Services Online Services Service Service Service
Σουλίου 1 & Λεωφόρος Πηγής, 151 27 Μελίσσια - Αττική Τηλ. +30 210 6130 366, 6135 866 , Fax +30 210 6139 787 , E-mail: info@cromemco.gr